مرکز ماساژ کاملیا

در هتل گیلاریا از خود مراقبت کنید

فضای سوئیت کاملیا مملو از طراوت جنگلهای کاج اسکاندیناوی است. جایی که در دوره های گذشته قلمرو وایکینگ ها بوده که با کشتی های چوبی و محکم خود بر دریا و خشکی حکومت می کردند.

مرکز ماساژ  کاملیا با متراژی حدود ۸۰ متر مربع در یکی از محبوبترین در سوئیت های هتل گیلاریا  افتتاح شده. فضای سوئیت کاملیا  مملو از طراوت جنگلهای کاج اسکاندیناوی است. جایی که در دوره های گذشته قلمرو وایکینگ ها بوده که با کشتی های چوبی و محکم خود بر دریا و خشکی حکومت می کردند.

فضای داخلی این سویت زیبا در تلفیقی افسانه ای از لطافت و خشونت حس حضور در داستانهای اساطیری را زنده می کند. سوئیت جنگل نروژی ۸۰ متر مساحت داشته و کلیه امکانات رفاهی برای آن تدارک دیده شده است.