چادرشب بافی میراثی ملموس از هنر گیلان

چادرشب بافی میراثی ملموس از هنر گیلان

چادرشب بافی، نوعی بافت پارچه محلی در طرح‌های مختلف است که پیشتر، زنان هنگام شالیکاری بر کمر خویش می بستندو در خانه بیشتر قاسم آبادی ها صدای کوبش شانه بر تار و پود نخ به گوش می‌رسید و امروز نیازمند حمایت است. چادرشب که از نخ‌های پنبه‌ای، پشم و ابریشمی خلق می‌شود و در روزگار جدید این نوع پارچه با

سوغات گیلان چیست؟

سوغات گیلان چیست؟

استان گیلان از استان‌های شمالی کشور است که با کشور آذربایجان مرز بین‌المللی دارد. این استان دهمین استان پرجمعیت و از نظر تراکم جمعیت، سومین استان کشور است. مرکز این استان کلان‌شهر رشت، پرجمعیت‌ترین شهر استان‌های ساحلی دریای خزر است و مهم‌ترین بندر ایرانی دریای خزر (بندر انزلی) در این استان قرار