بازار رشت

بازار رشت

در گوشه‌و‌کنار بازار رشت می‌توان جلوه‌های گوناگونی از زیبایی‌های فرهنگ بومی مردم گیلان را یافت که به نوبه خود بسیار زیبا و جذاب است. این بازار از بخش‌های گوناگونی نظیر کاروانسراها، طاقی‌ها و… تشکیل می‌شود. در بافت ۲۴ هکتاری بازار رشت، ۱۴ کاروانسرا وجود دارند که توسط راسته‌های مختلف به هم مرتبط هستند. این کاروانسراها در دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی به‌عنوان کانون‌های بازرگانی ساخته شدند.