عروس گل ها؛ مراسمی گیلانی برای استقبال از بهار

عروس گل ها؛ مراسمی گیلانی برای استقبال از بهار

گيلانی‌ها هر سال در اواخر زمستان مراسمی برگزار می‌كردند به نام عروس گولی که در آن به استقبال بهار می‌رفتند. آن‌ها در این مراسم عروس گل‌ها را از چنگال غول زمستان نجات می‌دهند. اوایل فروردین‌ماه که می‌رسد در چمنزارها، حاشیه باغ‌ها و جاده‌های استان گیلان گلی می‌روید که گل فیلی نام دارد. محلی‌ها این گل